วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมหารือ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมหารือ
🥰ติดตามการแนะแนว ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
🥰ติดตามการประเมินผล การเรียนภาคเรียนที่ 2/2565
🥰เตรียมงานเลี้ยงส่งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
🥰ขอบคุณและเตรียมเลี้ยงส่งน้องฝึกสอน
0 0 0 6 1 0
Users Today : 0
Users Yesterday : 0
Users This Month : 0
Users This Year : 152
Total Users : 610