คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ว.9
😊เน้นผลลัพธ์ผู้เรียน
😊ลดเอกสาร
😊ประเมินจากสภาพจริงห้องเรียน

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.09 น. คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ว.9
😊เน้นผลลัพธ์ผู้เรียน
😊ลดเอกสาร
😊ประเมินจากสภาพจริงห้องเรียน

0 0 0 8 2 2
Users Today : 0
Users Yesterday : 0
Users This Month : 4
Users This Year : 83
Total Users : 822