ประวัติทั่วไป

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล   นายชัยพัฒนพงษ์    ภูสัตย์คำ 

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

สถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

กรม/ส่วนราชการ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ความสามารถพิเศษ/ผลงานเด่น

    –  การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า หุ่นยนต์

    –  การเขียนโปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์

    –  การเขียนโปรแกรมควบคุมในงานอุตสาหกรรม PLC

   –  การพัฒนาฐานข้อมูล

    –  พัฒนางานวิจัย  งานวิทยฐานะชำนาญการ  ชำนาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ

 

 

0 0 0 8 2 2
Users Today : 0
Users Yesterday : 0
Users This Month : 4
Users This Year : 83
Total Users : 822