หลังเลิกแถว ประชุม นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง วิทยาลัยการ อาชีพกาฬสินธุ์ รุ่น3 และรุ่น 5 แจกแบบฟอร์ม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2

Read more

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ นักเรียนนักศึกษา และนายพงษ์พันธ์ ตะภา หัวหน้างาน สวัสดิการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่

วันที่ 31 ตุลาคม 256

Read more
0 0 0 7 3 2
Users Today : 0
Users Yesterday : 0
Users This Month : 0
Users This Year : 274
Total Users : 732