คณะครู นักเรียน นักศึกษา ดูแลระบบเสียงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 13 กันยายน 2565 นายอรุณ  เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์  มอบหมายให้ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการระบบเสียงกับจังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 8 2 2
Users Today : 0
Users Yesterday : 0
Users This Month : 4
Users This Year : 83
Total Users : 822