คณะครู นักเรียน นักศึกษา ดูแลระบบเสียงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 13 กันยายน 2565 นายอรุณ  เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์  มอบหมายให้ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการระบบเสียงกับจังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 1 8 1
Users Today : 6
Users Yesterday : 9
Users This Month : 180
Users This Year : 180
Total Users : 181