คณะครู นักเรียน นักศึกษา ดูแลระบบเสียงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 13 กันยายน 2565 นายอรุณ  เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์  มอบหมายให้ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการระบบเสียงกับจังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 6 8 8
Users Today : 1
Users Yesterday : 5
Users This Month : 53
Users This Year : 230
Total Users : 688