ปี 2563

ปี ชื่อโครงการ ระดับการแข่ง รางวัล เหรียญ
2563 สมาร์ทฟาร์ม (SMART FARM) ระดับ อศจ. ชนะเลิศ เหรียญทอง
2563 ประตูอัตโนมัติ ระดับ อศจ. รางวัลชมเชย เหรียญทองแดง
2563 อุปกรณ์หยอดเมล็ดพันธุ์พืช ระดับ อศจ. รางวัลชมเชย เหรียญเงิน
2563 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับ อศจ. รางวัลชมเชย เหรียญทองแดง
2563 กระเป๋าสานงานทำมือด้วยเส้นกระจูด ระดับ อศจ.
2563 ตู้จดหมายแจ้งเตือนผ่าน LINE ระดับ อศจ. รางวัลชมเชย เหรียญทองแดง
2563 อุปกรณ์รดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ ระดับ อศจ. รางวัลชมเชย
2563 เครื่องนับขึ้นลงผ่านตัวเซ็นเซอร์ ระดับ อศจ. รางวัลชมเชย เหรียญทองแดง
2563 ไม้เท้าอัจฉริยะสำหลับผู้พิการทางสายตา ระดับ อศจ. รางวัลชมเชย เหรียญทองแดง
2563 ตลับเมตรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ อศจ. รางวัลชมเชย เหรียญเงิน
2563 เครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับ อศจ. รางวัลชมเชย
2563 ชุดรดน้ำต้นไม้เคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์ ระดับ อศจ. รางวัลชมเชย
2563 อุปกรณ์ตัดกล้วยอเนกประสงค์ ระดับ อศจ. รางวัลชมเชย เหรียญเงิน
2563 เครื่องอบฆ่าเชื้อไวรัสจากหลอดไฟ UV ระดับ อศจ. รองชนะเลิศ อันดับ 3 เหรียญทองแดง
2563 รถเก็บขยะ ระดับ อศจ. รางวัลชมเชย เหรียญทองแดง
2563 เครื่องเพาะถั่วงอกควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน ระดับ อศจ.
2563 ทุ่นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับ อศจ. รางวัลชมเชย เหรียญทองแดง
2563 อุปกรณ์ออกกำลังกายจากก้านตาล ระดับ อศจ. รางวัลชมเชย เหรียญทองแดง
2563 รถยกถังออกซิเจนด้วยระบบกลไกล ระดับ อศจ. รางวัลชมเชย
2563 เครื่องล้างเท้าขจัดสิ่งสกปรก ระดับ อศจ. รางวัลชมเชย เหรียญทองแดง
0 0 0 8 2 2
Users Today : 0
Users Yesterday : 0
Users This Month : 4
Users This Year : 83
Total Users : 822