แบบเสนอโครงงาน

          การเสนอหัวข้อเพื่อดำเนินการจัดทำโครงงาน

  • แบบคงช.๑   แบบเสนอหัวข้อโครงการ  ระดับ ปวช.    (Word)    (PDF)
  • แบบคงส.๑   แบบเสนอหัวข้อโครงการ  ระดับ ปวส.    (Word)    (PDF)

          การรายงานผลการสอบหัวข้อ

  • แบบคงช.๒   แบบรายงานผลการสอบหัวข้อโครงการ  ระดับ ปวช.    (Word)    (PDF)
  • แบบคงส.๒  แบบรายงานผลการสอบหัวข้อโครงการ  ระดับ ปวส.    (Word)    (PDF)

    รายงานผลการสอบโครงงานจบ
  • แบบคง.๓   รายงานการสอบ Oral โครงการ      (Word)    (PDF)

           บันทึกข้อความขอเผยแพร่

  • บันทึกข้อความขอเผยแพร่ผลงานโครงการ      (Word)    (PDF)

           บันทึกข้อความรายงานผลการสอน

  • บันทึกข้อความรายงานผลวิชาโครงการ      (Word)    (PDF)
0 0 0 8 3 6
Users Today : 0
Users Yesterday : 3
Users This Month : 12
Users This Year : 97
Total Users : 836