ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหาร คณะครูอบรมโครงการดูผู้เรียนด้วยระบบ EDR

นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหาร คณะครูอบรมโครงการดูผู้เรียนด้วยระบบ EDR ในระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2565 เพื่อนำประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียน ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา

0 0 0 4 9 3
Users Today : 0
Users Yesterday : 2
Users This Month : 35
Users This Year : 35
Total Users : 493