การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 บรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์

0 0 0 4 3 8
Users Today : 0
Users Yesterday : 2
Users This Month : 7
Users This Year : 437
Total Users : 438