ประชุมแนวทางการเขียนข้อเสน ร่วมกัน 3 สถานศึกษา KALASIN Model

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ประชุมแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ร่วมกัน 3 สถานศึกษา KALASIN Model
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์
วิทยาการอาชีพกาฬสินธุ์

0 0 0 4 3 8
Users Today : 0
Users Yesterday : 2
Users This Month : 7
Users This Year : 437
Total Users : 438