อบรมวิทยากรต้นแบบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

อีกหนึ่งภาระกิจอบรมวิทยากรต้นแบบ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 ด้วยระบบออนไลน์ Zoom วันที่ 11-13 มกราคม 2566

0 0 0 7 5 0
Users Today : 0
Users Yesterday : 0
Users This Month : 0
Users This Year : 11
Total Users : 750