อบรมวิทยากรต้นแบบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

อีกหนึ่งภาระกิจอบรมวิทยากรต้นแบบ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 ด้วยระบบออนไลน์ Zoom วันที่ 11-13 มกราคม 2566

0 0 0 4 9 3
Users Today : 0
Users Yesterday : 2
Users This Month : 35
Users This Year : 35
Total Users : 493