ประชุมนักเรียนทุนรุ่น 3 ประเภท 5 ปี

วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 11.30 น. ประชุมนักเรียนทุนรุ่น 3 ประเภท 5 ปี ปัจจุบัน อยู่ ปวช.2
🥰การส่งสมุดบัญชีรับจ่าย สมุดความดี
🥰การติดตามการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมภาคเรียนที่ 2/2565
🥰การนัดหมายทำกิจกรรม กสศ. ภาคเรียน2/2565
🥰การมอบหมายตารางพื้นที่ดูแลขยะในสถานศึกษา ทำจิตอาสา
🥰กิจกรรมนักเรียนคืนถิ่น แนะแนวน้องมาเรียนต่อวิทยาลัย
🥰การยืนยันเงินเดือนผ่านระบบ กสศ. ด้วยตนเองของนักเรียน
🥰การเตรียมพร้อมฝึกงานในสาขาที่เรียนภาค 1/2566

0 0 0 7 5 0
Users Today : 0
Users Yesterday : 0
Users This Month : 0
Users This Year : 11
Total Users : 750