คณะครูประชุมแผนก

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 คณะครูประชุมแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หารือเตรียมกิจกรรมเปิดบ้าน และแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ถอดบทเรียนการทำงานแนะแนวทุนนวัตกรรม เตรียมการวัดและประเมินผล

0 0 0 8 3 6
Users Today : 0
Users Yesterday : 3
Users This Month : 12
Users This Year : 97
Total Users : 836