การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแผน

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแผนงานแผน ปี 2566 ร่วมกับ กสศ./ ผู้ทรงคุณวุฒิ /ทีมที่ปรึกษาการเงิน /ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ/เจ้าหน้าที่

0 0 0 6 1 0
Users Today : 0
Users Yesterday : 0
Users This Month : 0
Users This Year : 152
Total Users : 610