นักเรียน ม.6 หรือ ปวช.3 เข้าพัฒนาศักยภาพ

วันที่ 15 มีนาคม 2566 ภาคบ่าย ประเภททุน 2 ปี นักเรียน ม.6 หรือ ปวช.3 เข้าพัฒนาศักยภาพ ทดสอบสมรรถนะสาขา และสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกให้ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

0 0 0 7 3 2
Users Today : 0
Users Yesterday : 0
Users This Month : 0
Users This Year : 274
Total Users : 732