ประชุมคณะกรรมการเบญจภาคี เพื่อสรุปผล

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการเบญจภาคี เพื่อสรุปผลการคัดเลือก นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2566 ประเภททุน 2 ปี และประเภททุน 5 ปี ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระครูสุรัตนานุกูล เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานที่ประชุม การประชุมประกอบด้วย ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนครู ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนศิษย์ปัจจุบัน ผู้แทนสถานประกอบการ นักจิตวิทยา ผู้แทนสื่อมวลชน คณะครูสาขาที่ได้รับทุน กรรมการเยี่ยมบ้าน ประธานชมรม กสศ. จิตอาสา วก.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

0 0 0 8 1 8
Users Today : 0
Users Yesterday : 0
Users This Month : 8
Users This Year : 79
Total Users : 818