ประชุมหารือแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08.40 น.- 09.00 น.ประชุมหารือแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

🥰มอบหมายการสอนภาคเรียนที่ 1/2566

🥰ติดตามถอดบทเรียนการทำงานการพัฒนาศักยภาพและทดสอบนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2566

0 0 0 6 1 0
Users Today : 0
Users Yesterday : 0
Users This Month : 0
Users This Year : 152
Total Users : 610