วันที่ 9 มีนาคม 2566 ปวช.3 และ ปวส.2 ดำเนินการทดสอบ

วันที่ 9 มีนาคม 2566 ปวช.3 และ ปวส.2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565 ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์

0 0 0 6 8 8
Users Today : 1
Users Yesterday : 5
Users This Month : 53
Users This Year : 230
Total Users : 688