แบ่งหน้าที่ การทำจิตอาสา การแบ่งพื้นที่รับ ผิดชอบ ติดตาม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.40 น. ประชุมประจำ สัปดาห์ นักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 5 ประเภททุน 5 ปี แบ่งหน้าที่ การทำจิตอาสา การแบ่งพื้นที่รับ ผิดชอบ ติดตามการเรียน ผ่าน 1 สัปดาห์

0 0 0 8 1 8
Users Today : 0
Users Yesterday : 0
Users This Month : 8
Users This Year : 79
Total Users : 818