วางแผนการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการเฝ้าระวังต่อต้านการทุจริต

วันที่ 21 มีนาคม 256

Read more

หลังเลิกแถว ประชุม นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง วิทยาลัยการ อาชีพกาฬสินธุ์ รุ่น3 และรุ่น 5 แจกแบบฟอร์ม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2

Read more

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ นักเรียนนักศึกษา และนายพงษ์พันธ์ ตะภา หัวหน้างาน สวัสดิการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่

วันที่ 31 ตุลาคม 256

Read more
0 0 0 8 0 7
Users Today : 1
Users Yesterday : 0
Users This Month : 6
Users This Year : 68
Total Users : 807